top of page

טיפולי לייזר בגלאוקומה

בשנים האחרונות ישנה פריחה של אפשרויות טיפול מרפאתיות באמצעות לייזר במחלות עיניים שונות. כרגע נתמקד בטיפולים המכוונים למחלת הגלאוקומה. גלאוקומה היא קבוצת מחלות שגורמת לפגיעה בעצב הראיה ולצמצום הדרגתי של שדה הראיה, במידה ואינה מטופלת עשויה להוביל לעיוורון. הטיפול במחלה מכוון להפחתת הלחץ התוך עיני בדרכים שונות.

המחשה של השינוי בשדה הראיה בגלאוקומה
ללא טיפול גלאוקומה תגרום לצמצום של שדה הראייה עד עוורון

לייזר אירידוטומי Nd:YAG IRIDOTOMY

שימוש בלייזר מסוג Nd:YAG ליצירת פתח בקשתית העין (הצבע של העין) המאפשר לנוזל העין לזרום באופן חופשי. במצבים מסויימים מבנה העין איננו מאפשר לנוזל העין לזרום באופן חופשי והנוזל עשוי להצטבר מאחורי הקשתית ולגרום לעלייה קיצונית של הלחץ התוך עיני ובכך לפגיעה ברקמת העין. לצורך מניעה של מצבים אלה ניתן ליצור פתח קטן בקשתית המאפשר לנוזל לעקוף את אזור החסימה ובכך מונע את העליה בלחץ.

למה עלי לצפות? הטיפול מיועד למניעה ולכן לא צפוי שינוי בראיה, אי נוחות וטשטוש ראיה קל צפוי מיד לאחר הטיפול, יש מטופלים המדווחים על "הילה" שחולפת בד"כ לאחר כשבועיים. במקרים נדירים עשויה להופיע דלקת, עליה בלחץ, פגיעה ברקמות העין או "הילה" קבועה בשדה הראיה.

הטיפול מבוצע במרפאה ואורך מספר דקות, טרם הטיפול הרופא יזליף טיפות עיניים המצמצמות את האישון ומרדימות את העין, לעיתים עם הזלפת הטיפות ישנה אי נוחות סביב העין. המטופל יושב מול מכשיר הלייזר והרופא משתמש בעדשה מיוחדת כדי לכוון את הלייזר ליעדו על הקשתית. במהלך הטיפול לעיתים יש אי נוחות קלה ונשמעים צפצופים של המכשיר. בסיום הטיפול הרופא מסיר את העדשה.

לאחר הטיפול יש להשתמש בטיפול עיניים שמטרתן למנוע דלקת בעין, בד"כ למשך שבוע.


לייזר קפסולוטומי Nd:YAG CAPSULOTOMY

לייזר מסוג Nd:YAG המשמש לניקוי העדשה המושתלת בניתוח קטרקט (ירוד). בניתוח קטרקט העדשה הטבעית העכורה מוסרת ובמקומה מושתלת עדשה סינטתית. לעיתים ישנה צמיחה של רקמה על פני העדשה הסינטטית העשויה לגרום ל"הילה", טשטוש או ירידה בראיה. במידת הצורך רופא העיניים יפנה לטיפול בלייזר המיועד להסיר את הרקמה ולשפר את הראיה.

למה עלי לצפות? אי נוחות וטשטוש ראיה קל צפוי מיד לאחר הטיפול, צפוי שיפור בראיה לאחר 24-48 שעות מהטיפול. במקרים נדירים עשויה להופיע דלקת, עליה בלחץ, פגיעה בעדשה או ברקמות העין או "הילה" קבועה בשדה הראיה. הרופא יתאם ציפיות בנוגע לשיפור הצפוי בראיה כתלות בכמות הרקמה שניתן להסיר ומחלות הרקע של המטופל.

הטיפול מבוצע במרפאה ואורך מספר דקות, טרם הטיפול הרופא יזליף טיפות עיניים להרחבת האישון וחשיפת העדשה. המטופל יושב מול מכשיר הלייזר והרופא משתמש בעדשה מיוחדת כדי לכוון את הלייזר ליעדו על העדשה. במהלך הטיפול נשמעים צפצופים של המכשיר. בסיום הטיפול הרופא מסיר את העדשה.


לייזר טרבקולופלסטי SELECTIVE LASER TRABECULOPLASTY - SLT

לייזר מסוג Frequency Doubled Nd:YAG המשמש לטיפול להפחתת הלחץ התוך עיני. טיפול לייזר זה מכוון קרן לייזר בעלת עוצמה נמוכה לרקמה פיגמנטרית שנמצאת באזור ניקוז נוזל העין וגורם לעליה בכמות הנוזל המנוקז ובכך לירידה בלחץ התוך עיני. מכיוון שעוצמת הלייזר נמוכה הוא איננו גורם לפגיעה ברקמות אחרות בעין ונקרא לעיתים "לייזר קר".

למה עלי לצפות? הטיפול מיועד להפחתת הלחץ התוך עיני ולכן ולא צפוי שינוי בראיה. צפוי אודם ואי נוחות קלה של העין לאחר הטיפול. שיא הירידה בלחץ לאחר הטיפול מופיע כ-6 שבועות לאחר הטיפול. במקרים נדירים עשויה להופיע דלקת, עליה בלחץ או פגיעה ברקמות העין.

הטיפול מבוצע במרפאה ואורך מספר דקות, טרם הטיפול הרופא יזליף טיפות עיניים המצמצמות את האישון ומרדימות את העין, לעיתים עם הזלפת הטיפות ישנה אי נוחות סביב העין. המטופל יושב מול מכשיר הלייזר והרופא משתמש בעדשה מיוחדת כדי לכוון את הלייזר לזווית העין ומבצע טיפול בכל היקף העין (360 מעלות) או במחצית ההיקף (180 מעלות). במהלך הטיפול לעיתים יש אי נוחות קלה ונשמעים צפצופים של המכשיר. בסיום הטיפול הרופא מסיר את העדשה. לאחר הטיפול הרופא יסביר כיצד יש להמשיך את הטיפול הטיפתי, באופן כללי במידה ואת/ה משתמשים בטיפות עיניים אין צורך להפסיק את הטיפול בטיפות לאחר הטיפול בלייזר SLT.


לייזר ארגון אירידופלסטיה ARGON LASER PERIPHERAL IRIDOPLASTY - ALPI

שימוש בלייזר מסוג Argon לשינוי מנח הקשתית (הצבע של העין). במצבים מסויימים מבנה העין איננו מאפשר לנוזל העין לזרום באופן חופשי והנוזל עשוי להצטבר מאחורי הקשתית ולגרום לעלייה קיצונית של הלחץ התוך עיני ובכך לפגיעה ברקמת העין. במקרים מסויימים ניתן לבצע טיפול בלייזר ארגון שמטרתו שינוי מנח הקשתית ושיפור מעבר הנוזל וניקוזו אל מחוץ עין.

למה עלי לצפות? הטיפול מיועד לשינוי במנח הקשתית - לא צפוי שינוי בראיה, אי נוחות וטשטוש ראיה קל צפוי מיד לאחר הטיפול. במקרים נדירים עשויה להופיע דלקת, עליה בלחץ או פגיעה ברקמות העין.

הטיפול מבוצע במרפאה ואורך מספר דקות, טרם הטיפול הרופא יזליף טיפות עיניים המצמצמות את האישון ומרדימות את העין, לעיתים עם הזלפת הטיפות ישנה אי נוחות סביב העין. המטופל יושב מול מכשיר הלייזר והרופא משתמש בעדשה מיוחדת כדי לכוון את הלייזר ליעדו על הקשתית. הרופא מבצע מספר טיפולים בכל היקף הקשתית 360 מעלות. במהלך הטיפול לעיתים יש אי נוחות קלה ונשמעים צפצופים של המכשיר. בסיום הטיפול הרופא מסיר את העדשה.

לאחר הטיפול יש להשתמש בטיפול עיניים שמטרתן למנוע דלקת בעין, בד"כ למשך שבוע.Commentaires


bottom of page